Novorozenec

19.04.2012 14:35

Novorozenec

Novorozenecké období trvá od narození do 28. dne života.

Tělesný vývoj

Novorozenec se rodí s průměrnou hmotností 3 400 gramů. Chlapci jsou obvykle o něco těžší. 95 % dětí narozených v termínu porodu váží 2 500–4 600 gramů. Děti s hmotností pod 2 500 gramů označujeme jako děti s nízkou porodní váhou, děti s hmotností pod 1 500 gramů jako děti s velmi nízkou porodní váhou. Jedná se o nejrizikovější skupinu. U každého novorozence očekáváme po porodu pokles hmotnosti, tzv. fyziologický pokles, který je 5–6 % tělesné hmotnosti, někdy až 10 %. Úbytek vrcholí 3.–4. den po porodu a novorozenec jej vyrovnává obvykle do 10–14 dnů po narození. Porodní délka je v průměru 50 cm, obvod hlavy je v průměru 34 cm.


Novorozenec má vyvinuty základní reflexy

 

Pohybový vývoj

Tělesná aktivita novorozence je orientována na získání potravy. Spočívá v křiku při hladu a v tzv. hledacím reflexu, kdy hladové dítě obrací hlavu za teplým předmětem ve snaze najít matčinu bradavku. Vyvinuty jsou také reflex sací, kašlací, polykací, úchopový a další základní reflexy.

Duševní vývoj

V prvních 1–2 hodinách po normálním porodu je novorozenec ve stavu, který se označuje jako klidné bdění. V pozdějších dnech v tomto stravu stráví asi 10 % z celého dne. Doba klidného bdění se prodlužuje s věkem. Hned po narození je novorozenec schopen zadívat se na objekt a sledovat jeho pohyb.

Sociální vývoj

Již v tomto věku se vytvářejí sociální vazby.Vztah matky k dítěti může být negativně ovlivňován např. sociální situací matky, průběhem těhotenství a porodu. Přesto má většina matek a otců k dítěti kladný vztah. Na tuto vazbu odpovídá novorozenec již v prvních dnech a týdnech života tím, že vyhledává svoji hlavní osobu a na ni se potom i v budoucnosti obrací, kdykoliv potřebuje pomoc a lásku. Pro vytvoření pevné sociální vazby mezi matkou a dítětem jsou nejdůležitější první dvě hodiny po porodu. Proto bývá dnes dítě bezprostředně po porodu položeno na prsa matky, aby se kontakt umožnil. Dítě se často již v tuto chvíli přisaje k prsu, což má význam pro úspěšné kojení.

Zdroj: https://www.ulekare.cz/clanek/vyvoj-novorozence-2872

Zpět