Doklady pro cestování s dítětem

20.04.2012 16:20

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ S DÍTĚTEM


Pro občany České republiky platí, že dítě nemůže cestovat mimo území České republiky pouze na základě zápisu osoby dítěte v občanském průkazu rodiče!

Cestování dítěte do zahraničí je možné za následujících podmínek:

  • dítě má vlastní cestovní doklad, a to:
    • vlastní občanský průkaz, který může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let pouze pro cesty v rámci EU,
    • vlastní cestovní pas;
  • nebo dítě musí být zapsáno do cestovního pasu rodiče.

    Tato možnost platí pouze do 26. června 2012! Po tomto datu budou moci děti cestovat           pouze s vlastním cestovním dokladem - tj. vlastním cestovním pasem či s vlastním občanským průkazem (OP pouze v rámci EU),
  • případně dítě musí mít jiný druh cestovního dokladu v souladu se zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis osoby dítěte do občanského průkazu neobsahuje(na rozdíl od zápisu osoby dítěte v cestovním pase rodiče, který tak je cestovním dokladem jak pro rodiče tak pro v něm zapsané dítě) údaje, které jsouzákonem č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,stanovené jako “povinné údaje zapisované do cestovního dokladu”, tudížobčanský průkaz rodiče nelze považovat za cestovní doklad pro jeho dítě. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro jeho držitele (tj. pro rodiče).

Cestování občanů ČR do zahraničí (po 26.6.2012 včetně cestování dětí) je možné s vlastním platným cestovním dokladem, kterým je vlastní cestovní pas nebo pro překročení hranice s členským státem EU vlastní občanský průkaz, případně jiné cestovní doklady dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací získáte na stránkách Ministerstva vnitra.

Cestování dětí bez rodičů
Pokud cestuje dítě bez rodičů (např. s prarodiči, jinými příbuznými,školní skupinou), potřebují notářsky ověřené potvrzení, že rodiče s cestou souhlasí.

Další zajímavé a důležité informace k jednotlivým zemím pak naleznete va stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR .

Zpět